Forside
Bebyggelsen
Beliggenhed
Boligoversigt
Boligmaterialer
Boligudgifter
Kontakt

4 typer bolig på hver etage...

 

Stueplan


2.sal

A

B1

B2

C

 

Hvad er en andelsboligforening?En andelsboligforening er en forening, der er stiftet med det formål at erhverve, eje og drive den ejendom eller en del af denne, som foreningens medlemmer bor i. Nærværende projekt åbner mulighed for, at lejlighederne også kan erhverves som ejerlejligheder, hvor den pågældende køber således erhverver den aktuelle lejlighed samt dertil hørende andel af fællesarealerne både ude og inde. Andelshaverne, foreningens medlemmer, ejer hver en del af foreningens formue og har ret til at bebo en af boligerne.


 

 

Fordele ved Andelsboliger

• Som andelshavere har man gode muligheder for at påvirke andelsboligforeningens udvikling, som indbyder til høj grad af fællesskab og social ansvarlighed.

•Økonomisk frihed, idet man bortset fra indskuddet, stadig har sin eventuelle friværdi fra den tidligere bolig til sin rådighed til rejser, fritid m.v.

 

 

• Ingen ejendomsværdiskat/lejeværdi.

• Billig finansiering, indskudsbeviset kan f.eks. belånes.

• Boligsikring, idet pensionister kan få boligsikring efter gældende regler.

   
HOSTRUP BYG A/S         20 84 11 07     info@teglvaerksparken.dk
Webdesign: www.degn-grafik.dk